pátek 11. května 2012

B1: Keep on the Borderlands

 Na hranici říše lidí s s pochmurnou divočinou, leží poslední výspa lidí a jejich spojenců, chránících říše řádu před temnými silami chaosu. Nebýt jejich odvahy , padly by západní země již dávno silám zla. Mnozí zprvu hledali jen slávu a bohatství, ale cesta hrdiny je navždy změnila. Taková cesta čeká i skupinku dobrodruhů, kteří se rozhodli vydat do nechvalně proslulých jeskyní chaosu, obývaných stvůrami sloužících silám chaosu. Musejí se mít ale na pozoru, služebníci zla mají dlouhé prsty a tak je na jejich cestě čekají mnohá nebezpečí.


Recenze kultovního modulu Keep on the Borderlands poprvé publikovaného roku 1979, coby jeden z modulů určených jako ukázkové dobrodružství pro Basic set (základní pravidla).

Keep on the Borderlands je klasický, 32 stránkový modul z přelomu 79 a 80 roku. Byl stvořen jako ukázkové, úvodní dobrodružství pro postavy na 1. – 3. úrovni pro basic set (pravidla pro začátečníky) a pro mnoho hráčů se tak stal vstupní branou do světa DnD. Tato skutečnost spolu s kvalitním designem zapříčinil kultový status tohoto modulu nejen mezi většinou původních hráčů. Motivy tohoto dobrodružství se staly ikonickými prvky, které dále utvářely podobu nejen DnD, ale většiny dobrodružných fantasy her na hrdiny, Dračí Doupě nevjímaje. Autorem modulu je Gary Gygax, obálku nakreslil Jim Roslof a vnitřní ilustrace jsou od Erola Otuse. Coby ukázkový modul obsahuje rady a návodné pasáže pro začínající vypravěče, jak vést hru a jak s modulem pracovat. Během roku byl modul vyprodán, ale v následujících dvou letech byl zahrnut do několika vydání základní krabice spolu s „pravidly pro začátečníky“. Roku 1984, při příležitosti desátého výročí DnD byl zahrnut do sběratelské krabice spolu s první trojící pravidel série BECMI, dobrodružstvím B1 In Search of the Unknown a některými dalšími, z historického hlediska již ne tolik významnými, moduly. Podobného vydání  se dočkal i u příležitosti 25 výročí roku 1999. Mezitím, ještě roku 1985, v rámci kompilačního supermodulu B1-9, byl vydán v podobě bez okolního dobrodružství v divočině. Po odchodu Gygaxe se ještě dočkal i pokračování již z pera jiných autorů. Pro 2. Edici ADnD vyšlo roku 1999 pokračování pod názvem Return to the Keep on the Borderlands, a pro 4. Edici byl modul použit jako předloha jedno z D&D Encounters, kdy podobně jako u původního modulu i zde byl určen jako ukázkové dobrodružství pro začínající hráče. B1 se umístil na 7. místě v žebříčku nejlepších D&Ddobrodružství všech dob, publikovaném v časopise Dragon roku 2004.

Děj dobrodružství je umístěn na hranici lidské civilizace s nebezpečnou divočinou, kde probíhá střet mezi silami řádu a chaosu. Tvrz na pohraničí je místem, které stráží západní říše před temnými silami, které usilují o zotročení civilizovaných zemí. Postavy jsou skupinkou dobrodruhů, kteří s útržky legend a nejistých informací, přijíždějí do tvrze, aby se tohoto střetu mezi silami řádu a chaosu zúčastnili. Protože pátrají po proslulých Jeskyních chaosu, kde se skrývají nejen služebníci zla, ale i poklady a sláva, jak naši dobrodruzi doufají. Poté co se postavy seznámí se tvrzí a jejími obyvateli, zajistí potřebné vybavení, informace nebo doprovod, mohou začít pátrat po jeskyních, vhodné stopy nebo průvodce a když je naleznou a případně naberou nějaké zkušenosti a trochu posílí, vydají se napříč divočinou do této výspy zla. Tam je potom čeká složitý jeskyní komplex obývaný různými stvůrami a překážkami, ale i poklady vyžadující důvtip a bystrost, chtějí li postavy vyváznout se zdravou kůží. 

Děj je na první pohled jednoduše přímočarý a silně archetypální, ale je potřeba brát na vědomí stáří modulu a jeho účel coby ukázkové dobrodružství pro začínající hráče. Rozhodně se nedá říci, že by tento modul obsahoval klasická klišé her na hrdiny, spíše, že přichází s jejich původním předobrazem. V popisu modulu konflikt mezi silami řádu a chaosu opravdu silně rezonuje. A to více než třeba a to nejen na osudově metafyzické úrovni, ale i v rovině individuálního osudu jednotlivých postav a jejich životní cesty. Je podle mě škoda, že tento motiv s postupným vývojem hry oslaboval a zpovrchněl.  Střet mezi silami dobra zla je tak zachycen ještě výrazněji, než v jiném legendárním modulu T1 Village of Homlet, k jejichž vzájemnému srovnání se ještě dostanu.

Tak Modul lze tedy rozdělit na tři části: Tvrz, divočina a jeskyně chaosu. Podobně jako Hommlet, je i tvrz podrobně propracována. Máme k dispozici podrobnou mapku s popisem všech budov a osob. Najdeme tu vše od stájí a strážnice, přes obchodníky nebo karavany, až po hostinec, chrám nebo zdejšího vládce. A stejně jako v Hommletu i zde mohou postavy, pokud se jim to podaří, některé budovy prošmejdit a nalézt ukryté předměty, které mají cizí postavy ve svých domovech schované. V hostinci lze samozřejmě najmout žoldáky, pokud se postavám naštěstí na nějaké narazit, ale i kromě nich lze některé obyvatele přesvědčit, aby výpravu postav posílili. Mezi takovými pomocníky se ale samozřejmě mohou skrývat i agenti chaosu.

Divočina je ve formě miny sandboxu, s několika zajímavými místy a prostorem k dopracování. Kromě brlohů ještěřích lidí nebo jedovatých pavouků lze narazit i na skrýš banditů, kteří pozorují pevnost a šíleného poustevníka, který v divočině žije již mnoho let. Samotná divočina je vhodná pro malé výpravy za dobrodružstvím, kde postavy mohou trochu posílit a zažít první malá dobrodružství, vyzkoušet první nebezpečné situace a získat případnou kořist, kterou mohou využít později. Kromě toho je to také prostor pro různá náhodná setkání při cestě do Jeskyní Chaosu.  

Samotné jeskyně chaosu jsou komplex více či méně propojených částí s několika vstupy, takže si postavy mohou vybrat, v jakém pořadí je prozkoumají. Samozřejmě jsou již na nepřátelském území, takže pokud nechtějí přitáhnout nechtěnou pozornost, nebo spustit poplach, musí postupovat co nejvíce obezřetně. Jeskyně chaosu jsou obývané klany skřetů, goblinů, gnolů a bugbearů, kteří samozřejmě mezi sebou ne úplně dobře vycházejí, kromě klasických strážnic zde nalezneme i věznice, kde lez nalézt pomoc nebo odměnu za osvobození a samozřejmě i nějaké nástrahy v podobě skrytých propadel nebo skrýše jeskynního zlobra apod. Hlouběji se nacházejí již nebezpečnější nepřátelé, ohnivý brouci, mínotaur a pro postavy na prvních úrovních poměrně vražedný owlbear. Nechybí ani nemrtvý služebníci strážící zlého klerika a jeho akolyty, který je hlavním nepřítelem v modulu. Po celém podzemí jsou také kromě pokladů roztroušené různé magické předměty, z nichž některé jsou samozřejmě prokleté. Celkové sice v Jeskyních nejsou výrazně zastoupeny vyloženě hádankové nebo specifické místnosti, přesto pro začátečníky nabízí vyvážený mix prostoru pro interakci a průzkum v podobě vhodně pro první seznámení s dungeonem. Kvalita dungeonu a designu se skrývá spíše ve vyváženosti a vnitřní provázanosti (obyvatelé jeskyně jsou živý a na přítomnost postav vzájemně reagují) než kreativitě.   

Na první pohled působí modul kontrastně. Úvodní část se nese v silném duchu osudovosti boje řádu a chaosu. Síly zla usilující o zotročení lidí a jejich spojenců. Odvážní strážci pevnosti v nehostinné pustině čelící zlu tváří v tvář. Osudovost cesty dobrodruha a jeho volby, na kterou stranu se přidá. Pro mě to bylo nejsilnější zpracování tématu přesvědčení do příběhu hry, jaký jsem viděl. Takhle by to podle mě mělo reálně ve hře vpadat. Celý tento atmosférický motiv je ale velmi náročný na prezentaci a hlavně na udržení, zejména pokud jej DM nemá v krvi. Je to podobný problém náročnosti, jako v T1. Druhým kontrastem je jistá generičnost Dungeonu, ve které motiv a metafyzyka tohoto konfliktu trochu ustupuje spíše jisté divokosti nebo animálnosti (asi zde chybí nějaké výraznější nadpřirozené sily nebo alespoň estetické motivy). Možná se tu projevuje onen Gygaxův větší smysl pro naturalismus než symbolismus. Jediným výraznějším reprezentantem sil chaosu v Jeskyních Chaosu je zlý kněz a nemrtvý. Respektive, mohou být i ostatní obyvatelé, ale vypravěč je tak musí prezentovat. V této rovině se stává modul pro začátečníky trochu náročnější, na druhou stranu ti jej asi takto náročně hodnotit nebudou. Samotný dungeon je ale bezesporu dostatečně zajímavý v tom, že obyvatelé mají naznačené vztahy jak mezi sebou, tak v tom, že od postav vyžadují přístup, který spustí lavinu vzájemných interakci s tímto „malým světem“. Množství vchodů a podoblastí nabízí velice různorodé situace a celé jeskyně tak začne vznikat dynamické, nikoliv statické místo. Nepřátelé se barikádují, nastražují pasti, volají posily, přeskupují se, postavy je zahánějí do slepých uliček, vykuřují je, nebo se tajně a nepozorovaně plíží do jejich zad apod.

Z hlediska záměrů být ukázkovým dobrodružstvím je B1 zatím tím nejlepším, co jsem viděl a předčí i legendární vesnici Hommlet. Tvrz je svou koncentrovaností a menším rozsahem určitě vhodnější základnou pro hráče a výchozím bodem pro vypravěče, než vesnice. Alespoň mě se s ní pracovalo lépe. Je zde prostor jak pro interakci s CP, tak pro intriky agentů chaosu a první informace a oťukávání se silami zla. Také je to ideální prostor pro první kroky začínajících hráčů a jejich postav. Divočina zase nabízí ideální prostor pro malé výpravy za venkovním dobrodružstvím a seznámení se s životem dobrodruha. U jeskyně mi sice trochu chyběla větší explicitní atmosféra zla nebo chaosu, na druhou stranu přes svou na první pohled generickou fasádu je z praktického hlediska opravdu funkčně navržen k dynamické interakci s hráči, což je zejména pro začínající vypravěče i hráče asi nejlepší možný krok. Sugestivnější pojetí přítomnosti chaosu, sofistikovanější pasti a smrtelnější nebezpečí, kreativní prvky a bizarní atmosféra by sice zesílili dojem, ale pro začátečníky by možná byli již příliš velkým soustem a zkušenější vypravěč si je může s trochou námahy přidat, pokud si jeskyni trochu upraví, nebo bude na správnou atmosféru při prezentaci modulu myslet. Platí zde to stejné, co pro T1, přesto v celkovém dojmu vychází Tvrz v Pohraničí trochu lépe než Vesnice Hommlet, alespoň pro mě.


Hodnocení

  • Originalita 3.5 (Z dnešního pohledu se jedná o mix naivity, generického fantasy, spíše naturalistické jeskyně a klišé v podobě sváru dobra a zla, v době vzniku se však jednalo o původní pojetí, které definovalo základy žánru fantasy her na hrdiny. Kde oproti dnešnímu přístupu modul jasně vítězí, je rovina příběhového ukotvení protikladů přesvědčení, které dává tomuto prvku hry ideální a smysluplné pozadí i ve vztahu k vývoji postav a kosmologii hry)
  • Atmosféra a styl: 3.5 (Podobně jako Hommlet i Pohraniční tvrz nabízí silný potenciál v podobě metafyzicky kontrastujícího konfliktu mezi řádem a chaosem, který ovšem vyžaduje správné uchopení od DMa. Oprosti T1 však B1 tento motiv nejen explicitněji a návodněji navozuje na samotném počátku, ale zároveň jej dokáže podat mnohem sugestivněji. Osobně u tohoto modulu vidím velmi silný atmosférický potenciál, jehož plné probuzení garantuje opravdu silný dojem ze hry.
  • Design: 4 (Velmi dobře zpracované úvodní dobrodružství pro začínající hráče i postavy, které nabízí zábavu i zkušenějším hráčům. Vyváženému poměru sandboxu, dungen crawlu v dynamické jeskyni a interakce s postavami na přátelské půdě k dokonalosti chybí jen trochu menší míra generického realismu a větší míra jisté symboliky a obtížnosti).
  • Použitelnost: 4 (Přehledně a návodně vytvořené dobrodružství ideální jako průvodce a ukázka pro začátečníky s potenciálem pokračovat dál rozpracováním divočiny a přidáním dalším míst k prozkoumání. Pochvalu si modul také zaslouží v dobrém nastavení, které generuje dynamiku, kdy se reakce prostředí na postavy přímo nabízejí)
  • Náročnost: 4 (S ohledem na úroveň postav a zaměření na začátečníky se jedná o středně náročné dobrodružství, jehož hlavní nebezpečí reprezentují některé obtížnější nestvůry a zejména fakt, že jeskyně jsou komplexní, provázané a nestvůry jsou v přesile, takže postavy musejí zvolit spíše infiltrační a taktický, než přímočarý postup.

Celkové hodnocení: 76%

Subjektivní hodnocení z play testu hry 8/10
(ve jeskyních sice trochu převážila generická fantasy atmosféra na úkor prvního dojmu z modulu, na druhou stranu ve hře vznikla spousta zábavných a nečekaných situací silně čerpající jak z dynamiky jeskyně, tak z mnoha vyloženě old school prvků)

Recenze:
Grognardia
Reviews from R´lyeh
Následující odstavec může obsahovat spoilery!
A na co se můžete těšit? Na průvodce, který zná cestu k jeskyním, který je ale převlečeným agentem Chaosu. Na kouzelné svitky a lektvary schované pod oltářem v chrámu tvrze. Na spory mezi gobliny a hobgobliny, případně skřety a gnolly a otročící koboldy. Na tabulku legend, z nichž některé jsou pravdivé a některé ne. Zajatou medůzu, která pod podmínkou propuštění slíbí postavám lektvar odkamenění, ovšem nemíní svůj slib splnit. Propadla a želatinovou krychly a šedé slizy.
Žádné komentáře:

Okomentovat