úterý 26. dubna 2011

Retro klony

Dnes mi z fantasy obchodu došel balíček, uvnitř kterého na mě čekala poslední revize retroklonu Swords and Wizardy (momentálně, kromě ne úplně typického Lamentation of Flame Princess, jediný retroklon starého D&D, který bylo možné sehnat i v našich končinách). Při té příležitosti mě napadlo, že pro případné zelenáče v této oblasti, by stálo za to napsat nějaký úvod, o co vlastně jde. (A přiznám se, že jde také o trochu zištnou propagaci, doufaje, že případný zájem by zvýšil nabídku produktů :-P)


Retroklon je označení pro hru na hrdiny, která přímo navazuje na určitá, většinou již stará a nedostupná RPG. Zejména v poslední době, díky zformování Old School Renissance a určitému revivalu původního D&D, zažil tento fenomén určitý rozmach a pozornost. Pro D&D vyšlo několik poměrně kvalitních produktů, které si získaly nemalou oblibu. V následujím článku představím ty nejznámější, které navazují na Dungeons and Dragons. Pokusím se zamyslet, jaký smysl vlastně retroklony mají, jaké jsou jejich výhody a díky čemu se těší čím dál většímu zájmu.

Podle některých autorů nebo hráčů stojí za vznikem i rozmachem těchto systémů několik faktorů. Situace je totiž taková, že ač má původní D&D spoustu fanoušků, aktuální podporu ze strany vydavatelé má tradičně pouze poslední edice. A vzhledem k tomu, že vydavatel (v současné době Wizards of the Coast), je zároveň vlastníkem práv, byla vždy možnost podporovat starší edice pouze skrze zakoupenou licenci. To je však zejména pro většinu malých vydavatelů věc nákladná a navíc složitá na vyjednání. Konec konců i české Dračí Doupě vyšlo díky tomu, že se Altaru nepodařilo získat licenci na překlad D&D do češtiny a tak vznikla česká, alternativní verze kterou D&D inspirovalo. Jedinou výjimkou přímo licencovaného produktu je pouze, aspoň co vím, mírně parodicky pojatý Hackmaster, kterého lze svým způsobem považovat ze jednoho z prvních retroklonů. Staré edice D&D, stejně jako případné moduly a rozšíření jsou tak dostupné pouze přes různé aukční servery a weby a ty nejzajímavější stojí obvykle nemalý peníz. Jedním z důvodů poptávky tedy byla malá dostupnost a licenční překážky. Nebyl to však jediný důvod. Autor retroklonu Swords and Wizardy a spoluautor OSRICu, Metthew Finch, na svém blogu prozradil, že původním záměrem, aspoň co se OSRICu a SnW týče, nebyla snaha nasytit poptávku, ale spíše vytvořit dostupné zázemí pro fanoušky původního D&D při tvorbě dodatečných materiálů, modulů apod. Původní D&D bylo totiž těžko dostupné a tedy neexistoval legální způsob, jak je zpřístupnit všem zájemcům o další tvorbu. Díky otevřené licenci d20 systému po roce 2000 však bylo možné vytvořit alternativní systém vycházející z původních pravidel a tím nejen zpřístupnit tento zdroj všem a to i přes internet, ale navíc vytvořit nějaký sjednocující, pravidlový materiál pro další tvorbu. Sám Finch přiznal, že očekával hlavně zájem o volně stažitelnou verzi na internetu. Prvotní zaměření bylo spíše na designéry, nikdo moc nepředpokládal, že by se podle retroklonů mohlo hrát v nějakém větším měřítku. Proto byl také první tištěný náklad skromný, s předpokladem, že si jej koupí jen hrstka zájemců. Opak byl však pravdou a první náklad zmizel takřka okamžitě a stále zůstáva velká poptávka. Záhy se také začala formovat komunita, v rámci níž vzniklo i kreativní fanouškovské hnutí, známé i Old School Renissance (OSR). Důvod tak velkého zájmu můžeme vidět v několika příčinách. Jednou z nich je, že zájem o starou edici začal vycházet nejen od jejich původních hráčů, z nichž mnozí nějaké vydaní vlastnili, ale i od mladých hráčů, které retro atmosféra původních pravidel a modulů začala lákat (což je i můj případ). Druhým důvodem je pravděpodobně větší vyspělost z hlediska možností sazby a zkušenosti s prezentací pravidel. Díky tomu může moderní retroklon nabízet původní hru v daleko přehlednějším zpracovaní. Ač mám také pro původní edice slabost, musím přiznat, že jisté rezervy v sazbě a celkové přehlednosti mají. Ono se také není čemu divit. Je to více jak 30 let, RPG tehdy začínaly, a na vše se teprve přicházelo. Sazba byla spíše intuitivní amatérská záležitost, protože v začátcích si Gygax těžko mohl dovolit profesionální sazbu.

Postupně tak zaznamenalo úspěch hned několik retroklonů, ke kterým se začaly odkazovat celé série produktů, čímže se možnosti začaly rozšiřovat i o moderní pohled na původní hraní, jak z hlediska designu různých rozšíření, tak z hlediska nových modulů a herních prostředí.

Přestože se některé retroklony hlásí k různým revizím původních pravidel (od původních malých hnědých knížek, přes B/X revizi až po 1E ADnD), mají několik rysů společných:

 • Jsou plně kompatibilní s původním D&D a tedy je není problém zahrát si například původní Village of Hommlet v OSRICu, nebo naopak zařadit nějaký moderní modul, jako třeba Death Frost Doom do své kampaně hrané v původním D&D.
 • Všechny používají otevřenou licenci (OGL), tzv. System Reference Document (SRD) d20 systému od Wizards of the Coast.
 • Většina z nich je dostupných v nějaké formě volně ke stažení (takže pokud například plánujete vytvořit vlastní jeskyni ze staré školy a nemáte k dispozici původní pravidla, stačí si některou verzi stáhnout a můžete začít), to stejné platí o pro přípdné hraní.
 • Ilustrace a celková vizuální podoba většiny vychází z estetického stylu původních D&D přelomu 70. a 80. let. Některé z nich dokonce spolupracují ještě s některými žijícími ilustrátory.


Hackmaster

Jediná výjimka v retroklonech, která nevyšla na základě OGL, ale byla licencována klasickým způsobem. Jedná se retroklon, který roku 2001 vydal Kenzer & Company. Pravidla jsou kompilované zjednodušení první a druhé edice AD&D, včetně některých rozšíření jako Unearthed Arcana, Oriental Adventures apod. Pro toto zpracování je typická humorná, mírně parodující prezentace a i díky tomu vyšla první verze pravidel jako 4. edice. Hra získala cenu Origins Award v kategorii hra roku 2001. Ke hře vyšla celá řada dalších rozšiřujících doplňků.


Castles & Crusades

Vydal Troll Lord Games roku 2004. Jedno se o OGL variantu d20 systému, osekanou o veškeré skilly a featy, rozšířenou o další povolání na celkový počet 13, stejně tak jako o některá další, nová nebo revidovaná pravidla vycházející z první edice OD&D a AD&D. Název odkazuje na Castle & Crusade Society, skupinu fanoušků válečných her, založenou Garym Gygaxem ještě před vznikem D&D. Sám Gygax dokonce pro Castles & Crusades vytvořil modul, podle jeho legendárního megadungeonu – hradu Greyhawk, který ovšem kvůli licenčním nárokům WoTC na název vyšel pod názvem Gary Gygax's Castle Zagyg. Mělo jít o několika dílnou sérii, kterou však zkomplikovala smrt Gygaxe. Proto vyšly pouze Gary Gygax's Castle Zagyg: The Upper Works a Castle Zagyg, Vol. 1: Yggsburgh. Jak to bude s ostatními se neví,. Asi není překvapením, že o Gagaxův původní hrad byl obrovský zájem a dnes jsou již první dva díly série beznadějně vyprodané. Malý úvod k dobrodružství uděl další z původních tvůrců a blízký, dosud stále žijící přítel Gygaxe, Rob Kuntz. Dobrodružství se jmenuje Castles & Crusades Castle Zagyg: Dark Chateau.


OSRIC

První, tradičně myšlený retroklon vyšel roku 2006. Jeho autory byly Stuart Marshall a Matthew Finch. Pravidla byla navrhována právě s cílem vytvořit volně dostupný a sjednocený systém, který by bylo možné využít k tvorbě dalších produktů pro původní D&D. Protože šlo primárně o designérský systém, nevyšla k OSRICu žádná další oficiální dobrodružství ani rozšíření, o to se již měli postarat libovolní zájemci o tvorbu pro původní AD&D 1E (retroklon obsahuje kompletní revizi 1E AD&D postavenou na základě OGL). Tímto způsobem se k němu přihlásily například old school moduly od Expeditious Retreat Press a několik dalších malých vydavatelů.


Labyrinth Lord

Retroklon, jehož autorem je Daniel Proctor, a který vyšel pod Goblinoid Games roku 2007. Pravidla byla odvozena od Moldvay/Cook revize OD&D známé jako B/X. Pravidla tedy obsahují kompilaci basic a expert setu. Tento retroklon se dočkal ocenění Indie RPG Awards v kategorii bezplatná hra roku 2007 a získala i Honorable Mention na Ennies 2010 v kategorii hra roku. Následně roku 2008 vychází rozšíření k základním pravidlům s názvem Original Edition Characters, které umožňuje tvorbu postav na základě úplně původních hnědých knížek (tak říkajíc ještě pro více retro dojem :). Loni vyšlo druhé rozšíření s názvem Advaced Edition Characters, které rozšiřuje hru do podoby AD&D 1E. Hra zaznamenala velký úspěch a stala se jedním z nejoblíbenějších retroklonů, díky čemuž se dočkala nejen mnoha kvalitních modulů a doplňků (např. Realms of Crawling Chaos – rozšíření pro hru ve stylu Lovecraftiánské fantasy), ale i německého překladu pod původním názvem s doplňujícím podtitulem Herr der Labyrinthe a italský překlad Il Signore dei Labirinti. Goblonoid Gamses jsou zodpovědné i za retroklony systémů odvozených od původního Call of Cthulhu, Runequestu a jiných klasických a těžko dostupných her.


Swords & Wizardry

Jeden z autorů OSRICu, Matt Finch, se následně rozhodl udělat další retroklon, který bude vycházet z úplně původního D&D (žádní zloději ani oddělené rasy a povolání ani nic podobného! :-)) a tak zakládá Mythmere Games a roku 2008 vydává Swords & Wizardry Core Rules (Conlaiova recenze), retroklon původního D&D rozšířeného o supplementy Greyhawk a Eldrich Wizardry. Podobně jako LL i tento retroklon se dočkal velkého ohlasu. Na GenConu 2009 získávají Swords & Wizardry - Core Rules ENnie award za nejlepší bezplatný product. Ve stejném roku vychází i varianta Swords & Wizardry s podtitulem Whitebox edition, která je ještě útlejší a vrací se k úplným kořenům, protože se opírá jen o úplně původní bílou krabici. Loni, tentokrát již pod spřáteleným vydavatelstvím Frog God Games, vychází Swords & Wizardry Complete Rules, které nabízejí variantu pravidel odvozenou od původního D&D rozšířeného o všechny základní supplementy (Greyhawk, Blackmoor, Eldrich Wizardry a Gods, Demi-Gods, & Heroes). Kromě příklonu k úplně nejstarší verzi D&D se s Swords & Wizardry pojí také preference pulpové fantasy i otištěná v několika velmi kvalitních dobrodružstvích, které patří k tomu nejlepšímu, co v rámci Old school Renissance vyšlo (např.: The Spire of Iron and Crystal, Tomb of the Iron God, nebo nedávno vydané The Nameless City).


Kromě těchto nejznámějších, existují také mnohé další, například Microlite, Basic Fantasy, nebo Dark Dungeons. A aby toho nebylo málo, vyšla i designérsky více inovativní pojetí, která se sice původním D&D inspirují, ale přinášejí také mnoho nových myšlenek a inovací. Takovým zástupcem, navíc u nás dostupným ve fantasy obchodu, je například Lamentation of Flame Princess (kterému vyšlo i několik zajímavých dobrodružství, například velmi kvalitní Death Frost Doom). Od stejného vydavatele vychází, LoFP nezávislý, velmi nadějně vypadající a odvážný městský supplement Vornheim, od autora jednoho z nejoblíbenějších OSR blogů – D&D with pornstars)

Druhým chystaným produktem tohoto druhu je Dungeon Crawl Classics Role Playing Game od již poměrně známého vydavatelství Goodman Games (stojí za celkem úspěšnou sérií modulů pro 3E a 4E - Dungeon Crawl Classics a mnoha jinými produkty blízkými staré škole (Dungeon Alphabet nebo konverze klasického dobrodružství Dark Tower od legendární tvůrčí skupiny Judges Guild – o těch určitě něco v blízké době taky vyplodím). Podle ohlasu z prvních testů byla prý zajímavá zejména magie (která by měla být zrádná) a boj (který by měl být barvitý), tak uvidíme.


Z toho co jsem zaznamenal a přišlo mi to zajímavé je to asi vše. Samozřejmě se nebojte komentovat, nebo doplňovat, pokud jste na něco dalšího narazili.5 komentářů:

 1. Bajo, Vornheim nie je do LotFP, je to samostatný doplnok (akurát ho vydal James Raggi). LotFP teraz vyšla nová edícia s názvom Grindhouse Edition (keďže tá stará tuším z minulého roka sa hneď vypredala), ktorá je korigovaná staršia verzia s kompletne novým grafickým šatom.

  Bifi

  OdpovědětSmazat
 2. Jasný, díky za upřesnění. Opravím to.

  OdpovědětSmazat
 3. Mám nejasný dojem, že Hackmaster dostal klasickou licenci v rámci nějakého mimosoudního vyrovnání mezi Kenzerem a WotC. (WotC totiž původně porušili nějaká autorská (?) práva Kenzeru...) To je jen takový... bod na okraj.

  - Alnag

  OdpovědětSmazat
 4. Aha, díky za info. Zkusím o tom něco pohledat.

  OdpovědětSmazat
 5. I'm big a big fan of S&W Whitebox, just bought the OSRIC hardback out of curiosity (because I still own 1st ed AD&D). Also really enjoying reading Epees & Sorcelerie (2d6 based - English translation).
  I had to post because this entry drew my attention to Microlight74, which I'd never really looked at before. Thanks! Comparing the retro-clones is addictive!
  Keep up the good posts. - Billiam B.

  OdpovědětSmazat